Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
aktualizováno: 19.09.2016 13:22:32 

JÁNOŠÍKOVÝM KRAJOM - na lyžiach aj na bicykli

Jánošíkovým krajom - lyže (bežky)

 

image

   
Jánošíkov kraj, n.o. a Mesto Žilina
v spolupráci
obcami Lutiše, Zázrivá
a Gymnáziom sv. Františka v Žiline
organizujú

23. januára 2016
XXXIII. ročník lyžiarskeho prechodu

JÁNOŠÍKOVÝM  KRAJOM

 

 

   

 

 

   

 

Po sobotňajšej rekognoskácii (16.1.2016)  v oblasti Oravskej Magury môžeme konštatovať, 
že snehová situácia v oblasti Zázrivej je dobrá a vhodná na uskutočnenie 33. ročníka turistického 
lyžiarskeho prechodu Jánošíkovým krajom v pôvodne plánovanom termíne – t.j. sobota 23.1.2016.
Časť informácií týkajúca sa prihlasovania vo zverejnených propozíciách je naďalej platná.
Zmena je len vo vedení trás. Všetci pôjdeme autobusmi do Zázrivej a štart aj cieľ všetkých trás bude
 v Zázrivej, obtiažnosť trás je približne rovnaká (možno trošku nižšia ako pri štandardnom prechode).
Začiatok všetkých troch trás bude spoločný a dve dlhšie trasy sa budú postupne odpájať.
Trasy budú označené a popis trás tiež zverejníme na webovej stránke. 
Cieľ všetkých trás bude v penzióne Borončo v Havranej, kde bude aj možnosť zakúpenia guľášu.
Prosíme záujemcov o čo najrýchlejšie zaslanie prihlášok.

Motivačný obrázok zo sobotňajšieho prieskumu. Naša kolegyňa Vás na prechod srdečne pozýva.

V Zázrivej, v sobotu 16.1.2016

 

TRASA A : ZÁZRIVÁ, Havrania – Vasiľovská hoľa - Paráčsky Minčol - Príslopec - sedlo Hoľa –                   Havranské sedlo - Malá Havrania - Havrania, Borončo                Dĺžka: cca 25km

TRASA B : ZÁZRIVÁ, Havrania – Vasiľovská hoľa - Paráčsky Minčol - Príslopec - sedlo Hoľa –                        hotel Havrania   -  Havrania, Borončo                                           Dĺžka: cca 20km

TRASA C : ZÁZRIVÁ, Havrania - po zvážnici v doline Havranského potoka spolu s  A,B až na koniec -                   otočka - odbočka do vedľajšej doliny -  Havrania, Borončo      Dĺžka: cca 14km

Značenie : značkami lyžiarskeho prechodu na stromoch a stuhami

Doprava : autobusmi. Odchod o 7:00 hod. z ulice 1. mája, oproti autobusovému nádražiu, 
           cca 300 m od železničnej stanice.

Občerstvenie : Posedenie v penzióne Borončo.
Ukončenie A +B +C : Penzión Borončo. Odtiaľ odvoz do Žiliny

Pokyny: účastníci štartujú na vlastné nebezpečie
          ― organizátori nezodpovedajú za stratu cenných vecí a peňazí
          

Účastnícky poplatok : Pre trasy A, B :  3 €                    Pre trasu C :    2 €

Prezentácia : Žilina, ul. 1.mája pri autobusoch od 6:30 do 6:55 hod. 
Prihlášky:
zaslať najneskôr do 20.1. 2016 spolu s úč. poplatkom a uvedením trasy (A,B,C) na adresu: 
    A. Ďurčanský, Gymnázium sv. Františka, J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina 
            alebo osobne priniesť na školskú vrátnicu Gymnázia – vchod z Hurbanovej ul. 
          vo dvore za jedálňou v budove telocvične 
    alebo najneskôr do 20. januára prevodom na účet č. 520700-4200188296/8360 
        ako variabilný symbol dajte 6 prvých číslic Vášho rodného čísla a na emailovú adresu
        janosikovkrajXXXwbl.sk pošlite info o platbe so zoznamom prihlasovaných osôb 
       (meno, bydlisko, rok narodenia, trasa)  Pozn.: XXX v adrese nahraďte zavináčom

POZOR ! : miesto v autobuse len do naplnenia kapacity pre prihlásených s uhradeným úč. poplatkom

Časový rozpis :       začiatok prechodu v Zázrivej - Havranej : 8.00 hod. 
                       Havrania Borončo                      13.00 - 15.00 hod.

                                 MESTO ŽILINA – hradí dopravu zo Žiliny do Zázrivej a späť 
Spoluorganizátori:  Gevie, ing. Georg Kuna, Žilina, Uhoľná 3 (reklama, sieťotlačové služby)
                    Obec Zázrivá – úprava trasy

Informácie : v prípade potreby budú aktualizované na http://www.janosikovkraj.wbl.sk

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takýto pohľad (len viac zasnežený) na Javorinku a Paráč budete mať ak si zvolíte trasu A alebo B
      

Zopár obrázkov z minulých ročníkov prechodu 

  Stúpanie lesom k Minčolke Pri chate husto snežilo Partizánska nemocnica pod Paráčom bude zakrátko minulosťou

 

TOPlist