Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 21.01.2019 01:33:35 

JÁNOŠÍKOVÝM KRAJOM - na lyžiach aj na bicykli

Dokumenty

 

Vážení priatelia prírody a turistiky.

Podľa zákona č. 595/2003 Zb. môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Pre Vás to nie sú výdaje navyše a nám to pomôže aj naďalej pre Vás pripravovať už zabehnuté akcie lyžiarskej turistiky a cykloturistiky. Ďakujeme všetkým, ktorí nám touto formou už vyjadrili podporu a uznanie a aj naďalej prosíme Vás všetkých, ktorí túto možnosť máte a myslíte si že naše konanie je zmysluplné, aby ste to týmto spôsobom prejavili.  Ak sa rozhodnete pre podporu našej činnosti touto formou, do vyhlásenia o poukázaní 2% dane uveďte ako prijímateľa:

Jánošíkov kraj, n.o., Vojtecha Spanyola 19, 010 01 Žilina, IČO: 37815822              právna forma: Nezisková organizácia

Za podporu Vám srdečne ďakujeme.                                                                               Alojz Ďurčanský, predseda n.o.

Potrebné tlačivá nájdete aj tu:

                            http://janosikovkraj.wbl.sk/potvrdenie_o_zaplateni_dane_2017.pdf

   Klik pravým tlačidlom myšky a zvoliť "uložiť ako" :janosikovkraj.wbl.sk/vyhlasenie.pdf

 

Ako poukázať 2%

  • do 31.3.2018 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30.4.2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Môžete tiež uviesť, či súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa §50 ods.8 zákona (vyznačí sa x).
  3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


    ​Zhrnutie postupu pre všetky prípady:    http://janosikovkraj.wbl.sk/postup_pre_2perc.pdf
TOPlist